Temeljem članka 24. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Pag, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Pag na dan 13. prosinca 2019. godine, donijelo je sljedeću - Odluka o poništenju JAVNOG NATJEČAJA za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Pag

0
0
0
s2smodern

Dnevni red 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga možete pogledati u nastavku - pogledaj dnevni red

0
0
0
s2smodern

I. Obavještavaju se vlasnici zemljišta na predjelu „Prosika“ u Pagu, na potezu od kat.čest. 12184 do kat.čest. 12209, sve k.o. Pag, da je Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici održanoj 17. listopada 2019. godine, donijelo Odluku o davanju ovlasti za prodaju zemljišta u svrhu formiranja građevnih čestica na predjelu „Prosika“ u Pagu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 11/19), radi formiranja građevnih čestica sukladno Urbanističkom planu uređenja obalnog pojasa Prosika-Golija („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/19) te usklađenja stanja u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

0
0
0
s2smodern

Na službenim stranicama Grada Paga objavljen je Službeni glasnik broj 11 za 2019. godinu. Glasnik se može pogledat u dijelu Publikacije- Službeni glasnik 11/2019. godina ili izravno klikom OVDJE.

0
0
0
s2smodern

Dnevni red 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga možete pogledati u nastavku - pogledaj dnevni red

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - pogledaj dokument

0
0
0
s2smodern

Obavještavamo Vas da će se sa 24.07. na 25.07. godine provoditi suzbijanje odraslih oblika komaraca (adulticidnu dezinsekciju) na području Grada Paga.

0
0
0
s2smodern

Javni poziv u postupku evidentiranja dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Paga - pdf dokument

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13)

0
0
0
s2smodern