Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na oglas za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto „komunalni redar“, objavljen dana 10. travnja 2019., koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti

0
0
0
s2smodern

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja: PAG, ZADARSKA ŽUPANIJA da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranicama Županijske lučke uprave Zadar.

Više u dokumentu

0
0
0
s2smodern

Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provoditi će mjere sustavne deratizacije na području Vašeg Grada.

Suzbijanje štetnih glodavaca provest će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se oni obično pojavljuju (podrum, dvorište i eventualno tavan).

0
0
0
s2smodern

Poziv na testiranje za kandidate prijavljene na Natječaj za prijem u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto komunalni redar, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme - word dokument

0
0
0
s2smodern

Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Grada Paga - pdf dokument

0
0
0
s2smodern

Sukladno članku 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) Grad Pag objavljuje Nacrt Prometnog elaborata-Usklađenje prometne signalizacije u gradu Pagu i njegovim naseljima. Na nacrt prijedloga Elaborata zainteresirane osobe mogu najkasnije do 07. svibnja 2019. dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Grad Pag, Branimirova obala 1, 23 250 Pag ili na e-mail adresu: [email protected].

Uvid u nacrt prijedloga Elaborata biti će omogućen tijekom trajanja javnog savjetovanja u Pagu, u Gradskoj vijećnici, na adresi Branimirova obala 1, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati i na službenim stranicama Grada Paga.

 • 1 Podrucje grada Paga - pdf
 • B.2.7 Naselje Vodice - pdf
 • B.2.17 Hotel Belevue - pdf
 • B2.2 Naselje Pag - pdf
 • B2.3 Naselje Pag - pdf
 • B2.4 Naselje Pag - pdf
 • B2.5 Naselje Sv.Jelena - pdf
 • B2.6 Naselje Vodice - pdf
 • B2.8 Naselje Bosana - pdf
 • B2.9 Naselje Dubrava - pdf
 • B2.14 Prometna signalizacija u podrucju skole - pdf
 • B2.15 Uzdignuta ploha Velebitska ulica - pdf
 • B2.16 Bocna parkiralista Ul A Stepinca - pdf
 • B2.18 Prosika ulica - pdf
 • Naselej Dinjiska - pdf
 • Naselje Proboj - pdf
 • Naselje Gorica - pdf
 • Naselje Kosljun - pdf
 • Naselje Miskovici - pdf
 • Naselje Simuni - pdf
 • Naselje Stara Vas - pdf
 • Naselje Vlasici Smokvica - pdf
 • Obrazac za sudjelovanje - preuzmi
0
0
0
s2smodern

 Oglas za prijem u službu na radno mjesto u djelokrugu poslova spremačica-dostavljač - pogledaj

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 13. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 16. travnja 2019.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala1 s početkom u 11,00 sati.

Dnevni red

0
0
0
s2smodern

Na temelju članaka 29. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11 i 04/18), pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje raspisuje Oglas za prijem u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto komunalni redar - pogledaj oglas

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 2. Pravilnika o načinu i uvjetima postavljanja kioska i pokretnih naprava (“Službeni glasnik Grada Paga“ broj 2/17), Gradonačelnik Grada Paga raspisuje; Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - pogledaj tekst natječaja

0
0
0
s2smodern