2021. godina


Poziv za sudjelovanje u savjetovanju: Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade - objava 19/10/2021

Sukladno članku 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) Grad Pag objavljuje Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade.

Na nacrt prijedloga Odluke zainteresirane osobe mogu najkasnije do 4. studenog 2021. dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Grad Pag, Branimirova obala 1, 23 250 Pag ili na e-mail adresu: ana.supraha@pag.hr Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade možete pročitati u priloženom dokumentu.