• IGOR KARAVANIĆ– HDZ
 • JASNA MAGAŠ. - HDZ
 • BRANIMIR PARO VIDOLIN - HDZ
 • ANA KUKOVIĆ BORGELOTT.- HDZ
 • BORKO OGUIĆ – MODES (Zamjena)
 • FRANČI BUKŠA – MODES (Zamjena)
 • VELJKO PERNAR – MODES (Zamjena)
 • ŽELJKO MARŽIĆ - Paška stranka
 • DRAŽEN CRLJENKO - Paška stranka
 • DARIO GRAŠO - SDP
 • TONI HERENDA - SDP
 • DOMAGOJ VIČEVIĆ – Kandidacijska lista grupe birača
 • EDO KOMADINA – Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević