svetog-jurja
most-katina
Pag-panorama-2
svfrane
detalji-pag-215
samostan
kula-skrivanat
knezev-dvor
crkva-stari-grad
vidikovac-gradac
Kao povijesno- kulturno najzanimljivije mjesto otoka Paga,nakon  burne i duge povijesti pune brojnih uspona i padova grad Pag je uspio sačuvat od propadanja mnoge znamenitosti.

U zadnje vrijeme sve više se radi na uređenju Starog grada te okoliša oko njega; sa željom da mu se povrati stari sjaj. U doba vladavine Bele IV. ovaj grad je imao status slobodnog kraljevskog grada; a ondje još stoji romanička crkva Marijina Uznesenja koja se u povijesti prvi put spominje 1192.godine. Uz nju   se nalaze ostaci kasnije sagrađenog franjevačkog samostana u čijem središtu klaustra i danas stoji gusterna uz koju je povezana legenda o čudesnoj pojavi vode u vrijeme suše. U novi planski osmišljen i sagrađen renesansni grad stanovništvo se preselilo u 15. st.  Prvotno je novi grad bio opasan visokim kamenim bedemina sa obrambenim kulama. Danas, kao živi spomenik porušenih bedema svjedoči Kula Skrivanat, te sjeverni dio gradske jezgre gdje se i danas može vidjeti ostatak gradskog bedema.  Također, današnja zgrada gradske uprave je preuređena topovska kula, nekadašnja kula Kamerlengo. Na trgu gdje se presijecaju glavne ulice nalazi se Zborna Crkva Marijinog Uznesenja te Knežev dvor. Dok se Benediktinski samostan, s istoimenom crkvom u kojoj se nalazi vrijedna kapela Sv. Nikole, smjestio uz zapadni dio gradskih zidina, crkva Sv. Jurja zaštitnika grada uz sjeverna vrata a crkva Sv. Frane blizu istočnih vrata.

Pag je i grad mnogih palača na čijim portalima se i danas ,mogu prepoznat grbovi uglednih paških obitelji.