Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te ju ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene. Nadalje, Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe   u sukobu interesa ili obavijestiti da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

OBAVIJEST

Ne postoji gospodarski subjekt s kojima  Grad Pag, kao javni naručitelj , ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te ju ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene. Nadalje, Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijestiti da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

OBAVIJEST

Ne postoji gospodarski subjekt s kojima Grad Pag, kao javni naručitelj , ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te ju ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.
Nadalje, Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijestiti da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

OBAVIJEST

Ne postoji gospodarski subjekt s kojima Grad Pag, kao javni naručitelj , ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te ju ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.
Nadalje, Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijestiti da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

OBAVIJEST

Ne postoji gospodarski subjekt s kojima Grad Pag, kao javni naručitelj , ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te ju ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.
Nadalje, Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijestiti da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

OBAVIJEST

Ne postoji gospodarski subjekt s kojima Grad Pag, kao javni naručitelj , ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te ju ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.
Nadalje, Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijestiti da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.


OBAVIJEST

Ne postoji gospodarski subjekt s kojima Grad Pag, kao javni naručitelj , ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.