• Dječji vrtić "Paški mališani
 • Dječji vrtić Paški mališani Pag - financijski izvještaji 01.01.-30.03.2016. - xls
 • Dječji vrtić Paški mališani Pag - financijski izvještaji 01.01.-30.06.2016. - xls
 • Dječji vrtić Paški mališani Pag - financijski izvještaji 01.01.-30.09.2016. - xls
 • Gradska knjižnica Pag
 • Izvještaji I-VI 2023 razina 21 Gradska knjižnica Pag - pogledaj
 • Gradska knižnica Pag - Financijski izvještaji 01.01.-31.12.2022. - pogledaj
  • Referentna stranica - Financijski izvještaji 01.01.-31.12.2022. - pogledaj
 • Gradska knižnica Pag - Financijski izvještaji 01.01.-30.09.2022. - pogledaj
 • Gradska knižnica Pag - Financijski izvještaji 01.01.-31.12.2021. - pogledaj
 • Gradska knižnica Pag - Financijski izvještaji 01.01.-30.06.2021. - pogledaj - FINA potvrda
 • Gradska knjižnica Pag - financijski izvještaji 01.01.-31.12.2020. -xls - FINA potvrda
 • Gradska knjižnica Pag - financijski izvještaji 01.01.-31.12.2019. -xls
 • Gradska knjižnica Pag - financijski izvještaji 01.01.-31.12.2018. -xls
 • Gradska knjižnica Pag - financijski izvještaji 01.01.-31.12.2017. -xls
 • Gradska knjižnica Pag - financijski izvještaji 01.01.-30.06.2016. -xls
Centar za kulturu i informacije Pag
 • Centar za kulturu i informacije Pag - financijski izvještaji 1.1.-31.12.2020. -xls - FINA potvrda
 • Centar za kulturu i informacije Pag - financijski izvještaji 19.02.-31.12.2019. -xls
 • Centar za kulturu i informacije Pag - financijski izvještaji 01.01.-18.02.2019. -xls
 • Centar za kulturu i informacije Pag - financijski izvještaji 01.01.-30.06.2016. -xls