Imovina Logo 1

  • PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA PAGA ZA 2021. GODINU - pogledaj
  • Odluka o uspostavi evidencije imovine Grada Paga -pdf dokument
  • Evidencija imovine Grada Paga - excel dokument