Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava KLASA: 363-05/24-50/54, URBROJ: 2198-24-04/01-24-1

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 3. i 7. Odluke o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Paga («Službeni glasnik Grada Paga“ broj 01/19), Gradonačelnik Grada Paga raspisuje

04/24 Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava KLASA: 363-05/24-50/44, URBROJ: 2198-24-04/01-24-1 - pogledaj natječaj

03/24 NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - pogledaj natječaj

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava KLASA: 363-05/24-50/20, URBROJ: 2198/24-04/01-24-1

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Paga KLASA: 944-01/23-10/1, URBROJ: 2198/24-04/01-23-8 - pogledaj dokument

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u  vlasništvu Grada Paga KLASA: 372-03/23-30/62, URBROJ: 2198/24-04/01-23-1 - pogledaj dokument

Natječaj za prijem u službu KLASA: 112-02/23-20/4, URBROJ: 2198/24-03/01-23-2 - pogledaj dokument