Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava KLASA: 363-05/22-50/140, URBROJ: 2198/24-04/01-22-1

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA: 372-03/22-30/45, URBROJ: 2198/24-04/01-22-1 - pogledaj dokument

Natječaj za prodaju osobnog vozila KLASA: 402-01/22-10/348, URBROJ: 2198/24-04/01-22-3 - pogledaj

Natječaj za zapošljavanje - komunalni redar - pogledaj natječaj

Poziv za testiranje kandidata - pogledaj poziv

Na temelju članka 29. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11 i 04/18, 112/19) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gospodarstvo raspisuje OGLAS za prijem u službu Grada Paga na radno mjesto - komunalni redar

  • OGLAS za prijem u službu Grada Paga na radno mjesto - komunalni redar - pogledaj
  • Poziv za testiranje kandidata - pogledaj

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11 i 04/18, 112/19), pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinsko pravne poslove, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i imovinsko pravne poslove, na radno mjesto:

  • samostalni upravni referent za komunalnu naknadu i razrez gradskih poreza - pogledaj

Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA:  363-05/22-50/38, URBROJ: 2198/24-04/01-22-1 - pogledaj natječaj

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrgu postavljanja kioska i pokretnih naprava KLASA: 363-05/22-50/28, URBROJ: 2198/24-04/01-22-1

Poziv na testiranje kandidata u svrhu provjere znanja i sposobnosti - pogledaj dokument

Oglas za prijem u službu - komunalni redar - pogledaj dokument

JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu Komunalni redar - pogledaj natječaj

  • Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti (objava 16/03/2022) - pogledaj