1/2019 - Natječaj za organizaciju Paškog zimskog karnevala 2019. godine - WORD dokument

11/2018 - Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga - neizgrađenog građevinskog zemljišta u Košljunu, i to čest. zem. 8389/26, pašnjak u Košljunu, površine 6090 m2, upisane u zk.ul. 7133 k.o. Pag - PDF dokument

10/2018 - Javni natječaj za prijem u službu u Uredu Grada na radno mjesto administrativnog tajnika/administrativne tajnice- 1 izvršitelj/izvršiteljica - PDF dokument

  • UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - 12.12.2018 - pogledaj

9/2018 - Odluka o poništenju Oglasa za prijem u službu na radno mjesto “administrativni tajnik“ - PDF odluka

 Oglas za prijem u službu na radno mjesto u djelokrugu poslova administrativne tajnice - PDF dokument

- Upute i obavijesti kandidatima - PDF dokument  objavljeno 02.10.2018

- Poziv na testiranje - PDF dokument objavljeno 12.10.2018

7/2018 - Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

6/2018 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga u prizemlju zgrade na adresi Ulica kralja Zvonimira 19, površine 36 m2 - PDF dokument

Na temelju članka 2. Pravilnika o načinu i uvjetima postavljanja kioska i pokretnih naprava (“Službeni glasnik Grada Paga“ broj 2/17), Gradonačelnik Grada Paga raspisuje: NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava 

Ispravak natječaja

Pogledaj dokument natječaja

4/2018 - Oglas za prijem u službu Grada Paga- Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje - radno mjesto komunalni redar - WORD dokument