11/2019 - Oglas za prijem u službu na radno mjesto u djelokrugu poslova spremačica-dostavljač - pogledaj

10/2019 - Na temelju članaka 29. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11 i 04/18), pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje raspisuje Oglas za prijem u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto komunalni redar - pogledaj oglas

9/2019 -Na temelju članka 2. Pravilnika o načinu i uvjetima postavljanja kioska i pokretnih naprava (“Službeni glasnik Grada Paga“ broj 2/17), Gradonačelnik Grada Paga raspisuje; Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - pogledaj tekst natječaja

8/2019 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Gradu Pagu, u prizemlju zgrade izgrađene na kat.čest. 15443 k.o. Pag, na adresi Vela ulica 12 - WORD dokument

7/2019 - Natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima u akademskoj godini 2018/2019

6/2019 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Gradu Pagu, u prizemlju zgrade izgrađene na kat.čest. 15443 k.o. Pag, na adresi Vela ulica 12 - WORD dokument

5/2019- Grad Pag je 6. veljače 2019. raspisao Natječaj za financiranje javnih potreba u 2019. Rok za podnošenje prijava je do 21. veljače 2019.(uključujući i taj dan)
Cijeli tekst natječaja možete pogledati ovdje, kao i upute za prijavitelje.

  • Obavijest - pogledaj
  • Upute za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje javnih potreba Grada Paga za 2019. - pogledaj
  • JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2019. - pogledaj


Obrasci:

  • B1-obrazac opći podatci o prijavitelju - pogledaj
  • B2-obrazac opis programa ili projekta - pogledaj
  • B3-obrazac proračun programa ili projekta - pogledaj
  • B4-Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja - pogledaj
  • B5- Izjava o nekažnjavanju - pogledaj

4/2019 - Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga - neizgrađenog građevinskog zemljišta u Košljunu - WORD dokument

3/2019 - Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga - neizgrađenog građevinskog zemljišta u Pagu - WORD dokument

2/2019 - Natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima u školskoj i akademskoj 2018/2019. godini