20/19 - Na temelju članka 2. Pravilnika o načinu i uvjetima postavljanja kioska i pokretnih naprava (“Službeni glasnik Grada Paga“ broj 2/17), Gradonačelnik Grada Paga raspisuje: NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava

  • NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava - pogledaj
  • Izgled naprave - pogledaj
  • Model - pogledaj