19/2019 - Javni poziv u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta - u Pagu, NC21 i NC22 - word dokument