• PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2022. GODINU - pogledaj
 • PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2021. GODINU - pogledaj
 • PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2020. GODINU - pogledaj
 • I. Izmjenu i dopunu Plana nabave za 2020 godine - pogledaj
 • Plan nabave za 2018. godinu - WORD
 • I Izmjena i dopuna plana nabave za 2018 - WORD
 • II Izmjena i dopuna plana nabave za 2018 - WORD
 • III Izmjena i dopuna plana nabave za 2018 - WORD
 • Plan nabave za 2017. godinu - PDF
 • I izmjena i dopuna plana nabave - WORD
 • II izmjena i dopuna plana nabave 2017 - WORD
 • PLAN NABAVE ZA 2016. godinu - 03.02.2016 - PDF
 • I izmjena i dopuna plana nabave za 2016 s datumom 05.04.2016 - PDF
 • II izmjena i dopuna plana nabave za 2016 s datumom 22.08.2016 - PDF
 • III izmjena i dopuna plana nabave za 2016 s datumom 03.10.2016 - PDF
 • IV izmjena i dopuna plana nabave za 2016 s datumom 30.12.2016 - PDF
 • PLAN NABAVE ZA 2015. godinu - 05.05.2015 - PDF
 • I. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2015.godinu - PDF
 • II. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2015. godinu - PDF
 • Plan nabave za 2014. godinu - PDF
 • I izmjene i dopune Plana nabave Grada Paga za 2014. godinu - PDF
 • II izmjene i dopune Plana nabave Grada Paga za 2014. godinu - PDF
 • III izmjene i dopune Plana nabave Grada Paga za 2014. godinu - PDF
 • Plan nabave za 2013. godinu - PDF
  • I. izmjene i dopune plana nabave Grada Paga za 2013. godinu - PDF
 • Registar ugovora o javnoj nabavi - PDF