• Plan nabave za 2013. godinu - PDF
    • I. izmjene i dopune plana nabave Grada Paga za 2013. godinu - PDF
  • Registar ugovora o javnoj nabavi - PDF