MJESNI ODBOR PAG

Mjesni odbor Pag obuhvaća područje naselja Pag, Košljun, Bošana i Gorica.

Predsjednik Mjesnog odbora Pag :  MATE ČEPULO
Adresa: Od špitala bb, Pag

Radno vrijeme: srijedom od 09:00 do 12:00 sati

E-mail: [email protected]

Tel. / Fax: + 385 (0)23 611 135

MJESNI ODBOR VLAŠIĆI

Mjesni odbor Vlašići obuhvaća područje naselja Vlašići.

Predsjednik Mjesnog odbora: ANA SCHMIDICHEN

Mail. [email protected]

Tel. ///


MJESNI ODBOR MIŠKOVIĆI

Mjesni odbor Miškovići obuhvaća područje naselja Miškovići.

Predsjednik Mjesnog odbora: ANDRIJAN MIOČIĆ

Tel. +385 95 854 0631

MJESNI ODBOR ŠIMUNI

Mjesni odbor Šimuni obuhvaća područje naselja Šimuni.

Predsjednik Mjesnog odbora: MARIN FABIJANIĆ

Mail. [email protected]

Tel. 091/784-0914


MJESNI ODBOR DINJIŠKA

Mjesni odbor Dinjiška obuhvaća područje naselja Dinjiška, Jurčevići, Vrčići, St. Vas, Šišini i Kukovići.

Predsjednik Mjesnog odbora: MAŠA BRKLJAČA

Tel. +385 95 865 9134