MJESNI ODBOR PAG

Mjesni odbor Pag obuhvaća područje naselja Pag, Košljun, Bošana i Gorica.

Predsjednik Mjesnog odbora Pag :  Dušan Herenda
Adresa: Od špitala bb, Pag

Radno vrijeme: srijedom od 09:00 do 12:00 sati

E-mail: mjesniodbor.pag@gmail.com

Tel. / Fax: + 385 (0)23 611 135

MJESNI ODBOR VLAŠIĆI

Mjesni odbor Vlašići obuhvaća područje naselja Vlašići.

Predsjednik Mjesnog odbora: Slavko Žunić

Tel. 098 /512-180


MJESNI ODBOR MIŠKOVIĆI

Mjesni odbor Miškovići obuhvaća područje naselja Miškovići.

Predsjednik Mjesnog odbora: Andrijan Miočić

Tel. 095/854-0631

MJESNI ODBOR ŠIMUNI

Mjesni odbor Šimuni obuhvaća područje naselja Šimuni.

Predsjednik Mjesnog odbora: Josip Fabijanić

Tel. 098/425-209