• PLAN NABAVE ZA 2016. godinu - 03.02.2016 - PDF
  • I izmjena i dopuna plana nabave za 2016 s datumom 05.04.2016 - PDF
  • II izmjena i dopuna plana nabave za 2016 s datumom 22.08.2016 - PDF
  • III izmjena i dopuna plana nabave za 2016 s datumom 03.10.2016 - PDF
  • IV izmjena i dopuna plana nabave za 2016 s datumom 30.12.2016 - PDF