2/20 - Natječaj za organizaciju Paškog zimskog karnevala 2020. godine