3/20 - Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga na predjelu Vodice