01/20 - Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 932-01/20-10/1, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1

20/19 - Na temelju članka 2. Pravilnika o načinu i uvjetima postavljanja kioska i pokretnih naprava (“Službeni glasnik Grada Paga“ broj 2/17), Gradonačelnik Grada Paga raspisuje: NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava

  • NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava - pogledaj
  • Izgled naprave - pogledaj
  • Model - pogledaj

19/2019 - Javni poziv u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta - u Pagu, NC21 i NC22 - word dokument

18/2019 - JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto referent za komunalnu naknadu i razrez gradskih poreza - 1 izvršitelj/izvršiteljica - pogledaj dokument

17 /2019 - JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto viši stručni suradnik za pripremu i vođenje projekata - 2 izvršitelja/izvršiteljice - pogledaj dokument

16/2019 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - izgrađen na dijelu katastarskih čestica 12175 k.o. Pag, 12177/1 k.o Pag i 12173 k.o Pag površine 87,31 m2 te pripadajuća terasa izgrađena na dijelu k.č 12177/1 k.o. Pag i 12176 k.o. Pag površine 75,52 m2.  - pogledaj dokument

15/2019 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - Lokunja

14/2019 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga Lokunja - pogledaj dokument

13/2019 - Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na oglas za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto „komunalni redar“, objavljen dana 10. travnja 2019., koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti

12/2019 - Poziv na testiranje za kandidate prijavljene na Natječaj za prijem u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto komunalni redar, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme - word dokument