11/20 - Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada paga - k.č. 10558 k.o. Pag