8/2016-Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u području odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti na području Grada Paga za 2017. godinu.

- 1. POZIV za predlaganje programa javnih potreba na području Grada Paga za 2017 - PDF dokument

- 2. PRIJAVNICA za program javnih potreba -2017 - PDF dokument

-3. PRAVILNIK o financiranju javnih potreba Grada Paga - PDF dokument

- 4. Kriteriji vrednovanja programa, projekata, manifestacija i građanskih inicijativa za zadovoljenje javnih potreba Grada Paga  - PDF dokument . - objavljeno 21.09.2016

7/2016- Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga u Dinjiškoj - PDF dokument- objava 12.09.2016

6/2016 - NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - PDF dokument -objava 07.06.2016

5/2016 - NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - PDF dokument -objava 07.06.2016

4/2016 - Oglas za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto- viši stručni suradnik „samostalni upravni referent za komunalnu naknadu i razrez gradskih poreza“ - PDF dokument -objava 29.04.2016

3/2016 - Oglas za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto- komunalni redar - PDF dokument-objava 29.04.2016

2/2016- Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - PDF dokument - objava 27.04.2016

01/2016- Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga (tzv. VANGA) - pdF dokument- objava 18.04.2016

13/2015- PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja grada Paga - PDF dokument- objava 20.11.2015

12/2015 Natječaj za dodijelu učenićke/studentske stipendije

- Tekst Natječaja

- Prilozi Natječaju