12/2014. Poziv na testiranje za čistačicu - objava 02.06.2014

06/2014 - NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - objava 15.04.2014