18/2012 - JAVNI NATJEČAJ - za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga - objava 11. listopada 2012