16. N A T J E Č A J  za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga (tzv. Vanga)

15. N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga (V. Magazin)

13. JAVNI POZIV KOMUNALNO VODOSPREMA VRČIĆI

12. JAVNI POZIV KOMUNALNO VODOSPREMA KOŠLJUN SV MARTIN

11. Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - Natječaj je objavljen u PDF dokumentu {rokbox size=|fullscreen| album=|PDF| title=|POGLEDAJTE|}images/pdfarhiv/Natjecaji/natjecajjavnpovrsine2011.pdf{/rokbox}

10. J A V N I P O Z I V  za izbor Savjet mladih Grada Paga

9. POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu- u Grad Pag, u Uredu Grada na radno mjesto višeg savjetnika za pravne poslove