36. Prostorni plan uređenja Grada Paga - izmjene i dopune prostornog plana

35. Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga

34. Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga

33. JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade (legalizacija)

30. Poziv  za 18.sjednicu Gradskog vijeća Grada Paga

29. J A V N I P O Z I V - za izbor Savjeta mladih Grada Paga

28. Obavijest o početku postupka javne nabave