5/2012 - Javni poziv - 22. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA - objava 6. lipnja 2012

4/2012 - Natječaj za prijam u službu Grada Paga - objava 1. lipanj 2012

37. Javni poziv - Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Pag, Zadarske županije

{rokbox size=|fullscreen| album=|PDF| title=|Pogledajte dokument u prilogu Javnog poziva|}images/pdfdokumenti/javnipoziv-srednja-skola.pdf{/rokbox}