6/2013 - POZIV na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti - objava 29. ožujka 2013

5/2013 - NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - objava 29. ožujak 2013

4/2013 - NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje - objava 8. ožujak 2013

2/2013 - POZIV za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Paga - objava 18. siječnja 2013