Objava biračima vezano za Odluku o rspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) manjine i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokane i područne (regionalne)samouprave- OBAVIJEST BIRAČIMA

0
0
0
s2smodern

Dežurstvo u vezi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji će se održati u nedjelju, 5. svibnja 2019. organizirat će se u prostorijama suda u Pagu, Knežev dvor, Trg Petra Krešimira IV:

0
0
0
s2smodern

Predsjednica Republike Hrvatske je 25.ožujka 2019. godine donjela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europskom parlamentu iz Republike Hrvatske.

Više informacija u dokumentu

0
0
0
s2smodern

Na temelju raspisanog NATJEĈAJA za podnošenje prijava radi dodjele stipendija uĉenicima i studentima, a sukladno ĉlanku 9.i 20. Odluke o gradskim stipendijama „Službeni glasnik Grada Paga broj 9/16) Gradonaĉelnik Grada Paga dana 25. ožujka 2019.godine, utvrđuje RANG LISTU STUDENATA I UČENIKA

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Gradu Pagu, u prizemlju zgrade izgrađene na kat.čest. 15443 k.o. Pag, na adresi Vela ulica 12 - WORD dokument

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 26.ožujka 2019.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala1 s početkom u 11,00 sati.

0
0
0
s2smodern

Odluka o dodjeli financijskih sredstava iz programa javnih potreba - PDF dokument

  • JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2019. - pogledaj
  • Dopuna Odluke o dodjeli financijskih sredstava iz Programa javnih potreba za 2019.- pogledaj
0
0
0
s2smodern

Obavještavaju se vlasnici brodica u lučici Katine u Pagu, koje su vezane uz rivu, na potezu uz parkić na Katinama do nasipa, da do ponedjeljka, 18. ožujka 2019. uklone svoje brodice, obzirom da započinju radovi na sanaciji obale.

0
0
0
s2smodern

Natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima u akademskoj godini 2018/2019

0
0
0
s2smodern

 Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Gradu Pagu, u prizemlju zgrade izgrađene na kat.čest. 15443 k.o. Pag, na adresi Vela ulica 12 - WORD dokument

0
0
0
s2smodern