Dnevni red 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga možete pogledati u nastavku - pogledaj dnevni red

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - pogledaj dokument

0
0
0
s2smodern

Obavještavamo Vas da će se sa 24.07. na 25.07. godine provoditi suzbijanje odraslih oblika komaraca (adulticidnu dezinsekciju) na području Grada Paga.

0
0
0
s2smodern

Javni poziv u postupku evidentiranja dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Paga - pdf dokument

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13)

0
0
0
s2smodern

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18;https://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi) te Direktivi Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01.srpnja 2019. Grad Pag je obvezan zaprimati isključivo elektroničke račune za sve Ugovore koji podliježu Zakonu o javnoj nabavi i to u formatu propisanom EU normom o standardizaciji eRačuna.

0
0
0
s2smodern

 Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - Lokunja

0
0
0
s2smodern

Obavještavamo Vas da će se sa 18.06. na 19.06. i 19.06. na 20.06.2019. godine provoditi suzbijanje odraslih oblika komaraca (adulticidnu dezinsekciju) na području Grada Paga.
Dezinsekcija će se obaviti metodom hladnog orošavanja uz uporabu stroja koji aplicira kapljice insekticida u ULV spektru, čime se postiže bolje prekrivanje prostora i veća efikasnost.

0
0
0
s2smodern

 Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga Lokunja - pogledaj dokument

0
0
0
s2smodern