Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada paga - k.č. 10558 k.o. Pag

0
0
0
s2smodern

 Natječaj za prijem u službu vježbenika u Grad Pag, Upravni odjel za proračun i financije, na radno mjesto „viši stručni suradnik za proračun i financije“ - 1 izvršitelj/izvršiteljica

0
0
0
s2smodern

8/20 - Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Paga za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa , projekata i javnih potreba ( Klasa :402-03/20-30/1; URBROJ: 2198/24-04/01-20-2 ) i članka 19. Pravilnika o financiranju programa, projekta i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Paga ( Službeni glasnik Grada Paga 1/17, 1/18 i 3/19 ) dana 05. veljače 2020 godine raspisuje:

Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba sredstvima proračuna Grada Paga za 2020 godinu

DOKUMENTACIJA:

0
0
0
s2smodern

7/20 - Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Paga

0
0
0
s2smodern

5/20 - NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava

0
0
0
s2smodern

Natječaj za prodaju zemljišta KLASA: 940-01/20-20/10, URBROJ 2198/24-04/01-20-1

0
0
0
s2smodern

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga na predjelu Vodice

0
0
0
s2smodern

Natječaj za organizaciju Paškog zimskog karnevala 2020. godine

0
0
0
s2smodern

Radi predlaganja kandidata za javna priznanja Grada Paga, temeljem članka 4. ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA PAGA («Službeni glasnik Grada Paga» 5/16 i 3/18), Gradonačelnik Grada Paga objavljuje poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Paga.

0
0
0
s2smodern

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 932-01/20-10/1, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1

0
0
0
s2smodern