Natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima u akademskoj godini 2018/2019

0
0
0
s2smodern

 Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Gradu Pagu, u prizemlju zgrade izgrađene na kat.čest. 15443 k.o. Pag, na adresi Vela ulica 12 - WORD dokument

0
0
0
s2smodern

RANG LISTA STUDENATA I UČENIKA izvješena je na oglasnoj ploči Grada Paga

0
0
0
s2smodern

Obavještavaju se vlasnici brodica u lučici Katine u Pagu, koje su vezane uz Ulicu Katine (od mosta do početka parka) da do utorka, 12. veljače 2019. uklone svoje brodice, obzirom započinju radovi na sanaciji obale.

0
0
0
s2smodern

Grad Pag je 6. veljače 2019. raspisao Natječaj za financiranje javnih potreba u 2019. Rok za podnošenje prijava je do 21. veljače 2019.(uključujući i taj dan)
Cijeli tekst natječaja možete pogledati ovdje, kao i upute za prijavitelje.

  • Obavijest - pogledaj
  • Upute za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje javnih potreba Grada Paga za 2019. - pogledaj
  • JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2019. - pogledaj


Obrasci:

  • B1-obrazac opći podatci o prijavitelju - pogledaj
  • B2-obrazac opis programa ili projekta - pogledaj
  • B3-obrazac proračun programa ili projekta - pogledaj
  • B4-Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja - pogledaj
  • B5- Izjava o nekažnjavanju - pogledaj
0
0
0
s2smodern

Za kandidate prijavljene na Oglas za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto „referent za komunalnu naknadu i razrez gradskih poreza“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa, provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. - Pogledaj poziv

0
0
0
s2smodern

 Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga - WORD dokument

0
0
0
s2smodern

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga - WORD dokument

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 10. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 29. siječnja 2019.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1 s početkom u 12,30 sati.

0
0
0
s2smodern

Sukladno članku 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) Grad Pag objavljuje Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi
Na nacrt prijedloga Odluke zainteresirane osobe mogu najkasnije do 26. siječnja 2019. dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Grad Pag, Branimirova obala 1, 23 250 Pag ili na e-mail adresu: [email protected] Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi možete pročitati u priloženom dokumentu.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi
Obrazloženje prijedloga
Obrazac

0
0
0
s2smodern