Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) saziva se 17. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 27. veljače 2020. godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala1, s početkom u 11,00 sati.

  • Poziv & Dnevni red sjednice - pogledaj
0
0
0
s2smodern