Obavijest o javnoj raspravi :

  • O Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Paška rebra 3 - zapad - pogledajte
  • O Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa "Prosika-Golija"-Pag - pogledajte
  • O Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa "Bašaca" - pogledajte
0
0
0
s2smodern

 LAG Mentorides je dana 12. lipnja na svojoj službenoj web stranici objavio 1. LAG natječaj za tip operacije 1.1.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja.

0
0
0
s2smodern

Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na Oglas za prijam u službu na radno mjesto "komunalni redar"

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 6. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 8. lipnja 2018.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1 s početkom u 13,30 sati.

0
0
0
s2smodern

Sukladno članku 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018.) Grad Pag izlaže na javni uvid Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Paga. Uvid u prijedlog Programa može se izvršiti u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, u razdoblju od 22. svibnja do 05. lipnja 2018. godine, radnim danom od 08,00 do 13,00 sati.

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga u prizemlju zgrade na adresi Ulica kralja Zvonimira 19, površine 36 m2 - PDF dokument

0
0
0
s2smodern

Javni poziv u postupku evidentiranja dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Paga (Paladinka NC13, Proboj NC 14 i Žestoko NC15) - pogledaj javni poziv

0
0
0
s2smodern

Javni poziv u postupku evidentiranja dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Paga (Sv. Marija-NC10, Sv. Marko-NC-11 i Šimuni-NC-12) - pogledaj javni poziv

0
0
0
s2smodern

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradi IV. Izmjena i dopuna PPUG-a Paga - pogledaj odluku

0
0
0
s2smodern