Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18;https://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi) te Direktivi Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01.srpnja 2019. Grad Pag je obvezan zaprimati isključivo elektroničke račune za sve Ugovore koji podliježu Zakonu o javnoj nabavi i to u formatu propisanom EU normom o standardizaciji eRačuna.

Ovo se odnosi na sve robe, radove i usluge bez obzira radi li se o postupcima javne nabave male i velike vrijednosti ili o postupcima jednostavne nabave.Dakle, od 01.srpnja 2019. Grad Pag,kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj, ne smije zaprimiti NIJEDAN PAPIRNATI RAČUN jer neće moći više po njemu postupiti, tj. neće moći biti plaćen.Isto tako, niti skenirani račun u PDF formatu dostavljen mailom se ne smatra eRačunom.

Stoga,svi koji šaljuračune Gradu Pagu morajuimati ugovorenu mogućnost slanja eRačuna, a štoje moguće putem informacijskih posrednika:Financijske agencije (FINA), „Moj e-račun“, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i ostalite se njima možete obratiti za mogućnost otvaranja eRačuna ili preko svog knjigovodstvenog servisa.Grad Pag Upravni odjel za proračun i financije

0
0
0
s2smodern