Temeljem članka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (Narodne novine br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13), Županijska lučka uprava Zadar  objavljuje javni:

P O Z I V

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja Zadarske županije:

 

1) TKON- otok Pašman

2) ŠIMUNI- otok Pag

3) MALI IŽ- PONOVLJENI POZIV

4) VELI IŽ

5) VELI IŽ- DRAGA

da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranicama Županijske lučke uprave Zadar.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

- Preslik važeće plovidbene dozvole (preslik obje strane- PDF dokument) ili upisnog lista

- Preslik važeće osobne iskaznice (preslik obje strane- PDF dokument)

- Izvadak iz sudskog registra (ukoliko se radi o pravnoj osobi)

- Kontakt broj telefona

Nakon što svi zahtjevi budu obrađeni ŽLU – Zadar odredit će poziciju veza za svaki pojedini brod ili brodicu vodeći računa o mogućnosti što sigurnijeg obavljanja manevra, te nakon toga pozivati zainteresirane na potpis ugovora.

Adresa za predaju zahtjeva:

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR Franka Lisice 77 23000 ZADAR ili e-mailom na [email protected]

Klasa: 363-02/20-01/01

Urbroj: 2198-01-87-20-1

Zadar, 4. studeni 2020. godine

0
0
0
s2smodern