Na temelju članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04, 63/08 i 133/13 ) i članka 41. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 5/21) Gradonačelnik Grada Paga dana 20. travnja 2021. donosi

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Paga za 2021. godinu - pogledaj

0
0
0
s2smodern