Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava KLASA: 363-05/21-50/34, urbroj: 2198/24-04/01-21/1 - pogledaj natječaj

- IZMJENU NATJEČAJA za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava (30.04.2021) - pogledaj

0
0
0
s2smodern