0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 5/21 i 4/22) sazivam 17. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 19. ožujka 2024.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, s početkom u 13,00 sati.

Pogledaj poziv za Vijeće

0
0
0
s2smodern

Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Paga za 2024. godinu namijenjenih financiranju programa , projekata i javnih potreba ( Klasa :402-03/24-30/2; URBROJ: 2198-24-04/01-24-2)  i članka 19. Pravilnika o financiranju programa, projekta i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Paga ( Službeni glasnik Grada Paga 1/17, 1/18 i 3/19 ) dana 28. veljače 2024. godine raspisuje

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

29. prosinca 2023. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2024. godini.

Prihvatljivi prijavitelji ovog Javnog poziva isključivo su organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica i zadruge) koje imaju sjedište i djeluju na otocima.

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ), članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grda Paga broj 5/21 i 4/22) i članka 55. st. 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/21) sazivam 16. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 21. prosinca 2023.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, s početkom u 13,30 sati.

0
0
0
s2smodern

Saziva se 15. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 30. studenog 2023.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, s početkom u 12,30 sati. - DNEVNI RED SJEDNICE

0
0
0
s2smodern
  • POZIV za predlaganje programa i projekata javnih potreba u područjima odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti od interesa za opće dobro Grada Paga u 2024. godini - pogledaj dokument
  • Obrazac za prijavu programa - pogledaj dokument
0
0
0
s2smodern

Saziva se 14. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 20. rujna 2023.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, s početkom u 13,30 sati. - DNEVNI RED SJEDNICE

0
0
0
s2smodern

Izvješće o naknadi za rad Izbornog povjerenstva za izbore vijeća nacionalnih manjina - pogledaj dokument

0
0
0
s2smodern