Na temelju članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 5/21 i 4/22) sazivam 8. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 4. listopada 2022.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, s početkom u 13,30 sati.

pogledaj Poziv & Dnevni red

0
0
0
s2smodern

Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“  u 2022. godini - pogledaj

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grda Paga broj 5/21 i 4/22) sazivam 7. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 4. srpnja 2022.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, s početkom u 13,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red

0
0
0
s2smodern

Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na Natječaj za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i imovinsko pravne poslove, na radno mjesto „samostalni upravni referent za komunalnu naknadu i razrez gradskih poreza“, - pogledaj javni poziv

0
0
0
s2smodern

0
0
0
s2smodern

Odluka o dodjeli financijskih potpora za financiranje javnih potreba u 2022. g - pogledaj odluku

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ), članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grda Paga broj 5/21) i članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/21) sazivam 6. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 4. travnja 2022.godine. Sjednica će se održati u Kneževom dvoru, Trg k. P. Krešimira IV, s početkom u 13,00 sati.

Pogledaj dnevni red

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ), članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 5/21) i članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/21) sazivam 5. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 31. siječnja 2022.godine. Sjednica će se održati u prostorijama Kneţevog dvora, Pag, Trg k. P. Krešimira IV, s početkom u 14,00 sati. - pogledaj dnevni red

0
0
0
s2smodern

Radi predlaganja kandidata za javna priznanja Grada Paga, temeljem članka 10. ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA PAGA («Sluţbeni glasnik Grada Paga» 5/16 i 3/18), Gradonačelnik Grada Paga objavljuje

  • POZIV za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Paga - pogledaj
  • Prilog uz poziv - preuzmi
0
0
0
s2smodern

Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti - komunalni redar - pogledaj

0
0
0
s2smodern