Pregled arhiva

Prosinac 2023

Dobrodošli na stranicu Online arhiva Grada Paga. Na ovoj stranici pronaći ćete ukupno 13 naših članaka podijeljenih na mjesece i godine.
Vijesti
440

Održano Božićno druženje s građanima u gradu Pagu

Danas je na glavnom gradskom trgu u Pagu u organizaciji Grada Paga, Turističke zajednice Grada Paga i gradskih tvrtki održano Božićno druženje s građanima uz prigodan domjenak i glazbeni program. Za pročitaj..

Vijesti
385

Uručeno Priznanje za pozitivan primjer destinacijskog menadžmenta kroz suradnju na projektima Pag Outdoor i Pag na meniju

Turistička zajednica Zadarske županije na ovogodišnjoj svečanoj dodjeli godišnjih nagrada dodijelila je priznanje Turističkoj zajednici Grada Paga, Turističkoj zajednici Općine Kolan i Turističkoj z pročitaj..

Natječaji
357

14/23 Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Paga KLASA: 944-01/23-10/1, URBROJ: 2198/24-04/01-23-8 - pogledaj dokument... pročitaj..

Obavijesti
748

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Paga

Na temelju članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/... pročitaj..

Vijesti
348

Održana završna konferencija projekta V.U.N.A.

14. prosinca 2023. Udruga Volim Vlašići u suradnji sa Srednjom školom Bartula Kašića održala je u Pagu završnu konferenciju projekta V.U.N.A. - Vuna u našim aktivnostima. Na predstavljanju rezultata pročitaj..

Vijesti
327

Svečano potpisivanje i uručivanje Ugovora LAG-u Mentorides

13. prosinca 2023. ministrica poljoprivrede Marija Vučković uručila je LAG-u Mentorides Ugovor o sufinanciranju provedbe Lokalne razvojne strategije unutar Strateškog plana ZPP-a za bespovratna sred pročitaj..

Vijesti
330

Radionica: Prezentacija Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.

LAG MENTORIDES Vas poziva na Prezentaciju Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz strateškog plana zajed pročitaj..

Vijesti
304

Radionica „Uloga lokalnog stanovništva u podizanju kvalitete doživljaja u turističkoj destinaciji“

Turistička zajednica Zadarske županije u suradnji s Udrugom hrvatskih putničkih agencija organizira 14. prosinca 2023. jednodnevnu edukaciju za javni i privatni sektor na temu uloge lokalnog stanovn pročitaj..

Natječaji
299

Poziv na testiranje

Poziv na testiranje KLASA: 112-02/23-20/4, URBROJ: 2198/24-03/01-23-5  - pogledaj poziv Odluka o poništenju natječaja - pogledaj dokument pročitaj..

Natječaji
336

13/23 Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u  vlasništvu Grada Paga KLASA: 372-03/23-30/62, URBROJ: 2198/24-04/01-23-1 - pogledaj dokument... pročitaj..

Vijesti
457

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA FINANCIRANJA DOGAĐANJA U OKVIRU PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PAGA ZA 2024. GODINU

  JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA FINANCIRANJA DOGAĐANJA U OKVIRU PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PAGA ZA 2024. GODINU   Javni poziv - pogledaj dokument Prijavnica događaja pročitaj..

Vijesti
547

JAVNI POZIV za prijavu rješenja suvenira Grada Paga u 2024. godini

Turistička zajednica Grada Paga raspisuje JAVNI POZIV za prijavu rješenja suvenira Grada Paga u 2024. godini   1. Turistička zajednica Grada Paga raspisuje Javni poziv za prijavu rješenja s pročitaj..

Vijesti
343

Paška sirana osvojila srebrnu povelju u sklopu nagrade "Suncokret ruralnog turizma Hrvatske – Sunflower Award"

Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj "Klub članova Selo", 30. studenoga 2023. godine dodijelila je u Osijeku 86 povelja i posebnih priznanja u sklopu nacionalne nagrade "Suncokret ruralnog tu pročitaj..

Rezultati 1 - 13 od 13