Turistička zajednica Grada Paga raspisuje JAVNI POZIV za prijavu rješenja suvenira Grada Paga u 2024. godini

 

1. Turistička zajednica Grada Paga raspisuje Javni poziv za prijavu rješenja suvenira Grada Paga u 2024. godini koji će, ukoliko zadovolje propozicije, a potom i kriterije Stručnog povjerenstva, biti označeni posebnom markicom.

2. Autori/proizvođači odabranih suvenira dobit će Potvrdu o njihovoj originalnosti.

3. Pravo podnošenja prijava na javni poziv imaju pravne osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti, OPG-ovi) osobe registrirane, odnosno s prebivalištem, na području Republike Hrvatske.

4. Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada Paga, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.

5. Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički proizvodi, odjevni i uporabni predmeti, gastro proizvodi. Ukoliko se radi o umjetninama, umjetničkim predmetima i umjetničko-obrtničkim proizvodima važno je da rješenja budu kvalitetne izrade sačinjena od ekološki prihvatljivih, odnosno za otočno podneblje karakterističnih materijala.

6. Svaki autor/proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira.

7. Suvenire je potrebno dostaviti u naravi, ukoliko je potrebno u primjerenoj ambalaži te obvezno uz priloženu ispunjenu Prijavnicu koja je sastavni dio ovog natječaja.

8. Sva rješenja suvenira trebaju, uz već spomenute kriterije, sadržavati i kratko obrazloženje (tekst - kratka priča).

9. Za prijavitelje koji će koristiti naziv i elemente paške čipke, potrebno je uz prijavu dostaviti i suglasnost Grada Paga za korištenje naziva i elemenata paške čipke.

10. Prijavitelji moraju dostaviti potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga.

11. Pravovremeno prispjela rješenja ocjenjivat će Stručno povjerenstvo imenovano od strane Turističke zajednice Grada Paga.

12. Kriteriji za vrednovanje suvenira su sljedeći: autentičnost, inovativnost, maštovitost, kvaliteta izrade, originalna prezentacija - ambalaža, visoki estetski standardi, poštivanje ekoloških načela te cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti grada Paga.

13. Prednost će se dati suvenirima koji će na tržištu na različite načine interpretirati kulturne, kulturološke, gastronomske i turističke vrijednosti grada Paga, uzimajući u obzir njegovo povijesno nasljeđe, bogatstvo arhitektonske baštine te posebnost prirodnih ambijenata.

14. Obzirom na cjelovitost prijavljenih rješenja, Stručno povjerenstvo donijet će Odluku o odabiru suvenira koji će steći pravo nošenja posebne markice.

15. Prijavljeni suveniri koji ne budu izabrani vratit će se autorima/proizvođačima.

16. Turistička zajednica Grada Paga zadržava pravo da odabrane suvenire koristiti u vlastitim promidžbenim aktivnostima.

17. Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je dostaviti (osobno ili poštom] na sljedeću adresu:

  • Turistička zajednica Grada Paga
  • Od Špitala 2
  • 23 250 Pag

s naznakom: NE OTVARATI za Javni poziv za prijavu rješenja suvenira.

18. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se uzimati u razmatranje.

19. Obavijest o rezultatima Javnog poziva biti će u roku od 30 dana od završetka natječaja objavljena na službenim Internet stranicama Turističke zajednice Grada Paga i Grada Paga.

20. Svi sudionici sudjelovanjem neopozivo prihvaćaju njegove uvjete.

21. Javni poziv otvoren je od 5. prosinca 2023. do 15.siječnja 2024. godine, a objavljen je na web stranici Turističke zajednice Grada Paga.

22. Dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonom na: +385 [0]23 611 301 ili na mail [email protected]

  - PRIJAVNICA NA NATJEČAJ - preuzmi -

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA PAGA

Direktorica:

Vesna Karavanić, dipl. nov.

0
0
0
s2smodern