Predsjednik Stožera civilne zaštite Grada Paga: gradonačelnik, ANTE FABIJANIĆ
 email stozer@pag.hr
-----------------------------------------------------------------------------------
Kontakt telefon:od 10,00-15,00 sati
na tel broj 385 (0)23 600 830
-----------------------------------------------------------------------------------
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE | KORONAVIRUS.HR
-----------------------------------------------------------------------------------

grad Pag

Komunalno redarstvo Grada Paga od 17. ožujka 2020. vrši izvide na terenu oko poštivanja mjera,preporuka i savjeta koje je izdao Stožer civilne zaštite Grada Paga, a kojih se građani Grada Paga,
tvrtke (ljekarne, trgovački objekti, i sl.) institucije i ustanove trebaju pridržavati.

Mole se građani za strpljenje, suradnju i pridržavanje danih preporuka (održavanje higijene te redovito i temeljito čišćenje sredstvima za dezinfekciju, izbjegavanje i održavanje razmaka barem 1m, javna okupljanja i sl.)