Predsjednik Stožera civilne zaštite Grada Paga: gradonačelnik, ANTE FABIJANIĆ
 email stozer@pag.hr
-----------------------------------------------------------------------------------
Kontakt telefon:od 10,00-15,00 sati
na tel broj 385 (0)23 600 830
-----------------------------------------------------------------------------------
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE | KORONAVIRUS.HR
-----------------------------------------------------------------------------------

IMG 20200316 221737

16. ožujka 2020. godine u prostorijama Općine Kolan održan je sastanak predstavnika gradova i općina otoka Paga te zapovjednika Stožera civilnih zaštita u vezi situacije sa Corona virusom-COVID-19.

Na sastanku su doneseni sljedeći zaključci:
- trenutna situacija na otoku Pagu je stabilna te nema potrebe za panikom,
- koordinirati će se rad svih Stožera civilne zaštite koji su u svakodnevnoj komunikaciji sa Stožerima Zadarske i Ličko-senjske županije te Stožerom civilne zaštite RH,
- svi prisutni pravovremeno će informirati sugrađane o svim mjerama preventive,
- Stožeri civilnih zaštita sastajati će se po potrebi, a minimalno 1 tjedno,
- situacija se prati redovito te su stožeri u stalnom kontaktu sa svim službama na području Zadarske županije i Ličko–senjske županije.
Pozivaju se građani na odgovorno ponašanje i postupanje u skladu sa propisanim mjerama, odlukama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Ličko-senjske i Zadarske županije koje su nužne za sprječavanje širenja virusa Corona virusa-COVID-19.

IMG20200316221737
IMG20200316221308
IMG20200316221242