Na temelju članka 32. Statuta Grada Paga («Službeni glasnik Grada Paga broj 5/09, 9/10 i 3/13), Gradonačelnik Grada Paga dana 22. prosinca 2015. godine donosi ODLUKU

 

 

 

 

I. Umirovljenicima sa prebivalištem na području Grada Paga navedenim na ispisu HZMO-a isplatiti će se novčani dodatak na mirovinu

- ukoliko je mirovina do 2.000,00 kuna iznosi 200,00 kuna.
- ukoliko je mirovina od 2.000,00 kuna i 1 lipa do 3.000,00 kuna iznosi 100,00 kuna.

II. Novčani dodatak dijeliti će se u periodu od 23. 12. 2015. – 11.01.2016. u prostorijama Mjesnih odbora u vremenu koje odrede predsjednici Vijeća MO uz predočenje osobne iskaznice

III. Umirovljenici koji nisu navedeni na ispisu HZMO-a, uz predočenje osobne iskaznice i odreska zadnje mirovine ostvaruju pravo na dodatak u visini navedenoj u članku 1. ove Odluke.

Gradonačelnik
Željko Maržić, dipl.ing.građ

0
0
0
s2smodern