2.  Poziv na prethodnu raspravu O NACRTU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAGA

Temeljem članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine broj 76/07 i 38/09) i Odluke o izradi izmjene i dopune PPUG Paga ( „Službeni glasnik Grada Paga“ broj 4/10 ), Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje

 

 

POZIVA NA:

 

 

PRETHODNU RASPRAVU

 

O NACRTU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

UREĐENJA GRADA PAGA

 

 

Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu prostornog plana.

 

Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Paga, održat će se dana 21.prosinca 2010. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, u Pagu sa početkom u 11,00 sati.

 

Pozivaju se tijela iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( nadležna državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima), odnosno tijela navedena u Odluci o izradi izmjene i dopune PPUG Paga ( „Službeni glasnik Grada Paga“ broj 4/10 )  da sudjeluju u prethodnoj raspravi.

 

 

Grad Pag

Upravni odjel za komunalni sustav i

prostorno uređenje

 

Klasa:350-01/10-01/7

Ur.broj:2198/24-30-10-23

Pag, 08. prosinca 2010.god.