U svrhu poboljšanja kvaliteta mora na području grada Paga, Grad Pag u suradnji s firmom EM tehnologija Rijeka d.o.o. započeo je s izradom kuglica obogaćenih mikroorganizmima, koji nakon bacanja u more fermentiraju te razgrađuju morski mulj kao i ostale uzročnike neugodnih mirisa.

Tretiranjem onečišćenog morskog dna s efektivnim mikroorganizmima je u potpunosti prirodan i bezopasan proces koji će u konačnici rezultirati čistijim morem, bez neugodnih mirisa, mulja i štetnih tvari. Efektivni mikroorganizmi fermentirani u bio kuglama sposobni su svojim prirodnim biokemijskim procesima sve štetne tvari pretvoriti u zdrave i korisne, onako kako to priroda radi milijunima godina. Aerobne, anaerobne, fotosintetičke, mliječne i druge bakterije, kvasci, gljivice i drugi mikroorganizmi u em tehnologiji uzajamnim djelovanjem provode prirodne procese i dovode područje tretiranja u prirodnu ravnotežu, pretvarajući naš otpad, koji njima služi kao hrana u njihov otpad koji je hrana za nas, kao i za morski životinjski i biljni svijet. Svi mikroorganizmi koji se koriste su potpuno prirodni i bezopasni za ljude, životinje i okoliš općenito.

Ovakav način čišćenja mora i morskog dna je izumljen i prvi puta upotrebljen u Japanu, a danas se koristi u preko 150 zemalja svijeta , duže od 30 godina bez ikakvih negativnih učinaka.

Glavni aktivisti ovog projekta za pročišćavanje mora i morskog dna su Željko Holubec i Marko Čavić, a kompletan projekt financira Grad Pag. Projekt će se provoditi u ukupno tri faze. U zadnjoj fazi koja bi trebala biti za nekoliko mjeseci bili bi vidljivi prvi rezultati djelovanja efektivnih mikroorganizma.

Protekloga vikenda aktivisti projekta su izradili 3000 – 3500 bio kugli s mikroorgnizmima. Bio kugle će se nakon potrebne fermentacije postaviti na tri lokacije na području grada Paga; vodena površina ispod marketa Lorenco , uz prometnicu D106 (nasip), vodena površina od ljekarne do marketa Lorenco te nekoliko područja na Bašaci. Prema naručenoj količini supstanci moći će se izraditi do 12 000 bio kuglica s mikroorganizmima.

U svrhu poboljšanja kvaliteta mora na području grada Paga, Grad Pag u suradnji s firmom EM tehnologija Rijeka d.o.o. započeo je s izradom kuglica obogaćenih mikroorganizmima, koji nakon bacanja u more fermentiraju te razgrađuju morski mulj kao i ostale uzročnike neugodnih mirisa.

 

Tretiranjem onečišćenog morskog dna s efektivnim mikroorganizmima je u potpunosti prirodan i bezopasan proces koji će u konačnici rezultirati čistijim morem, bez neugodnih mirisa, mulja i štetnih tvari. Efektivni mikroorganizmi fermentirani u bio kuglama sposobni su svojim prirodnim biokemijskim procesima sve štetne tvari pretvoriti u zdrave i korisne, onako kako to priroda radi milijunima godina. Aerobne, anaerobne, fotosintetičke, mliječne i druge bakterije, kvasci, gljivice i drugi mikroorganizmi u em tehnologiji uzajamnim djelovanjem provode prirodne procese i dovode područje tretiranja u prirodnu ravnotežu, pretvarajući naš otpad, koji njima služi kao hrana u njihov otpad koji je hrana za nas, kao i za morski životinjski i biljni svijet. Svi mikroorganizmi koji se koriste su potpuno prirodni i bezopasni za ljude, životinje i okoliš općenito.

 

Ovakav način čišćenja mora i morskog dna je izumljen i prvi puta upotrebljen u Japanu, a danas se koristi u preko 150 zemalja svijeta , duže od 30 godina bez ikakvih negativnih učinaka.

 

Glavni aktivisti ovog projekta za pročišćavanje mora i morskog dna su Željko Holubec i Marko Čavić, a kompletan projekt financira Grad Pag. Projekt će se provoditi u ukupno tri faze. U zadnjoj fazi koja bi trebala biti za nekoliko mjeseci bili bi vidljivi prvi rezultati djelovanja efektivnih mikroorganizma.

 

Protekloga vikenda aktivisti projekta su izradili 3 – 3500 bio kugli s mikroorgnizmima. Bio kugle će se nakon potrebne fermentacije postaviti na tri lokacije na području grada Paga; vodena površina ispod marketa Lorenco , uz prometnicu D106 (nasip), vodena površina od ljekarne do marketa Lorenco te nekoliko područja na Bašaci. Prema naručenoj količini supstanci moći će se izraditi do 12 000 bio kuglica s mikroorganizmima.

0
0
0
s2smodern