Predane liste za izbore članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Paga….

U nedjelju, u 24.00 je istekao rok za predaju lista za izbor članova Vijeća mjesnih odbora Grada Paga koji će se održati 28. veljače 2010. godine.

 

 

 

1. MJESNI ODBOR DINJIŠKA

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

1.

Robert Mario Jurčević

Dinjiška, Zadarska 55

rođ.:

07.10.1971.

2.

Martin Škoda

Dinjiška, Selina 9

rođ.:

21.02.1981.

3.

Branimir Jurčević

Dinjiška, Zadarska 71

rođ.:

05.05.1982.

4.

Peter Steven Magaš

Dinjiška, Zadarska 6

rođ.:

11.07.1983.

5.

Ivica Dragoslavić

Stara Vas, Bunarić 16

rođ.:

19.10.1979.

6.

Rajko Jurčević

Dinjiška, Zadarska 37

rođ.:

21.09.1965.

7.

Marin Dragoslavić

Stara Vas, Velika čista 40

rođ.:

29.09.1975.

2. HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP)

1.

Darko Belašić

Stara Vas,Velika Čista 8

rođ.:

25.11.1963.

2.

Boris Jurčević

Dinjiška, Moravčići 1

rođ.:

20.03.1982.

3.

Marko Mišković

Dinjiška, Moravčići 31

rođ.:

09.11.1979.

4.

Marko Škoda

Stara Vas,Velika Čista 38

rođ.:

26.01.1984.

5.

Branko Trnokop

Dinjiška, Magaši 10

rođ.:

25.04.1975.

6.

Elio Šiša

Dinjiška, Šišini 2

rođ.:

17.04.1975.

7.

Gojko Belašić

Stara Vas, Bunarić 4

rođ.:

12.10.1955.

 

II. MJESNI ODBOR MIŠKOVIĆI

1. HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) i HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

1.

Andrijan Miočić

Miškovići, Ždrijačka 20

Rođ.:

16.06.1980.

2.

Miljenka Mišković - Golja

Miškovići, Ždrijačka 4

Rođ.:

29.09.1947.

3.

Almir Ilmić

Miškovići, Ždrijačka 13

Rođ.:

13.03.1979.

4.

Marijo Mišković

Miškovići, Put Mula 30

Rođ.:

22.09.1980.

5.

Marija Opačić

Miškovići, Ždrijačka 1a

Rođ.:

25.01.1953.

 

III. MJESNI ODBOR PAG

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

1.

Vedran Fabijanić

Pag, Dubrovačka 36

rođ.:

04.10.1978.

2.

Mate Čepulo

Pag, Ante Starčevića 38

rođ.:

10.03.1983.

3.

Valter Maričević

Pag, Stepinčeva 12

rođ.:

07.02.1964.

4.

Šime Maričević

Gorica, Gorica 63

rođ.:

27.05.1989.

5.

Franći Fabijanić

Pag, Kralja Zvonimira 9

rođ.:

15.10.1973.

6.

Branimir Paro Vidolin

Pag, Alojzija Stepinca 1

rođ.:

01.10.1979.

7.

Krešimir Peranić

Pag, Žrtava fašizma 2

rođ.:

08.05.1979.

8.

Nikola Maržić

Pag, Matice Hrvatske 1

rođ.:

20.07.1964.

9.

Marko Budan

Pag, Miroslava Krleže 18 b

rođ.:

11.09.1958.

2. HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) i HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS)

1.

Ante Fabijanić - Njekulin

Pag, Marka Marulića 31

rođ.:

30.04.1966.

2.

Davor Fabijanić - Crni

Pag, Ante Starčevića 62

rođ.:

09.02.1965.

3.

Jasna Magaš

Pag, Bartola Kašića 8

rođ.:

15.08.1966.

4.

Jelena Grubišić

Pag, Podmir 20

rođ.:

01.12.1984.

5.

Branka Goleš

Pag, Matice Hrvatske 14

rođ.:

29.01.1978.

6.

Tonći Škoda

Gorica, Gorica 14

rođ.:

07.08.1988.

7.

Ante Donadić

Pag, Jure Crljenka 8

rođ.:

19.09.1984.

8.

Renci Herenda

Pag, Jure Crljenka 17

rođ.:

02.11.1972.

9.

Marino Sabalić

Pag, Splitska 4

rođ.:

17.06.1990.

3. PAŠKA STRANKA – PAG (PSP)

1.

Marko Maržić

Pag, Ljudevita Gaja 23

rođ.:

05.04.1982.

2.

Jelkica Jaić

Pag, Ante Starčevića 16

rođ.:

21.07.1969.

3.

Nikolina Persola

Pag, Zadarska 24

rođ.:

08.03.1983.

4.

Ivan Karavanić

Pag, Prosika 53

rođ.:

13.05.1957.

5.

Franći Bukša

Pag, Put Rupe 7

rođ.:

16.12.1958.

6.

Željko Palčić

Pag, Petra Grubonića 5

rođ.:

18.07.1956.

7.

Katica Kustić

Pag, Zagrebačka ulica 29b

rođ.:

14.08.1960.

8.

Alen Karavanić

Pag, Bana J. Jelačića 18

rođ.:

14.01.1968.

9.

Ivica Bobić

Pag, Put beneštre 3

rođ.:

24.09.1957.

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP) i HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)

1.

Miroslav Fabijanić

Pag, A. Šenoe 46

rođ.:

17.01.1949.

2.

Nenad Škoda

Gorica, Gorica 7

rođ.:

21.01.1971.

3.

Ana Fabijanić

Pag, Petra Rumore 11

rođ.:

27.12.1984.

4.

Radovan Milković

Pag, Ante Starčevića 51

rođ.:

20.04.1987.

5.

Ivan Fabijanić

Pag, Ante Starčevića 62

rođ.:

23.09.1986.

6.

Franći Bukša

Pag, Alojzija Stepinca 7

rođ.:

02.05.1965.

7.

Dario Grašo

Pag, Petra Grubonića 2

rođ.:

01.09.1970.

8.

Damir Pernar

Pag, Dubrovačka 5

rođ.:

02.06.1978.

9.

Maja Šojat

Pag, Ante Šugara 7

rođ.:

21.07.1986.

 

IV. MJESNI ODBOR ŠIMUNI

1. HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) i HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) i

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)

1.

Ante Fabijanić - Tole

Šimuni, Šimuni 63

rođ.:

13.05.1951.

2.

Ante Fabijanić - Tonći

Šimuni, Šimuni 50

rođ.:

17.08.1956.

3.

Ivanka Vidolin

Šimuni, Šimuni 46

rođ.:

22.05.1963.

4.

Josip Fabijanić

Šimuni, Šimuni 49

rođ.:

18.11.1982.

5.

Danijel Palčić

Šimuni, Šimuni 43

rođ.:

16.04.1985.

6.

Marija Vašarević

Šimuni, Šimuni 49

rođ.:

25.03.1980.

7.

Robert Fabijanić

Šimuni, Šimuni 63

rođ.:

08.08.1978.

1. NEZAVISNA LISTA - Đovani Fabijanić

1.

Đovani Fabijanić

Šimuni, Šimuni 33

rođ.:

21.06.1973.

2.

Kristina Fabijanić

Šimuni, Šimuni 37

rođ.:

04.06.1974.

3.

Renci Fabijanić

Šimuni, Šimuni 7

rođ.:

27.06.1965.

4.

Ljubica Fabijanić

Šimuni, Šimuni 19a

rođ.:

28.06.1975.

5.

Ante Fabijanić

Šimuni, Šimuni 68

rođ.:

09.10.1957.

6.

Ante Sičić

Šimuni, Šimuni 14

rođ.:

20.03.1974.

7.

Nikola Fabijanić

Šimuni, Šimuni 17

rođ.:

09.11.1983.

 

V. MJESNI ODBOR VLAŠIĆI

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

1.

Slavko Žunić

Vlašići, Put Magazina 24

rođ.:

07.07.1954.

2.

Karlo Šarić

Vlašići, Put Varoša 5

rođ.:

11.07.1939.

3.

Josip Žunić

Vlašići, Put Magazina 34

rođ.:

20.03.1988.

4.

Slavko Zekanović

Vlašići, Put sv. Jerolima 5

rođ.:

10.07.1947.

5.

Domenik Komadina

Vlašići, Put Mrta 1

rođ.:

20.10.1968.

6.

Mirjana Krajšić

Vlašići, Pešćine 1

rođ.:

18.02.1945.

7.

Ante Alaburić

Vlašići, Put Magazina 2

rođ.:

08.03.1983.

2. HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP)

1.

Edo Komadina

Vlašići, Put Mrta 27

rođ.:

18.11.1969.

2.

Zvjezdan Glavan

Vlašići, Put Varoša 4

rođ.:

05.05.1959.

3.

Jurica Komadina

Vlašići, Put Mrta 87

rođ.:

24.08.1990.

4.

Ivan Glavan

Vlašići, Put Mrta 66

rođ.:

02.04.1957.

5.

Mislav Radan

Vlašići, Put Varoša 18

rođ.:

03.03.1989.

6.

Roko Glavan

Vlašići, Put Varoša 4

rođ.:

25.04.1990.

7.

Žarko Komadina

Vlašići, Put Mrta 27

rođ.:

27.11.1946.

3. NEZAVISNA LISTA - Anđelo Komadina

1.

Anđelo Komadina

Vlašići, Put Mrta 71

rođ.:

19.02.1960.

2.

Marijan Šarić

Vlašići, Put Varoša 7

rođ.:

04.11.1981.

3.

Boris Špalancin

Vlašići, Put Luzarija 4

rođ.:

27.10.1957.

4.

Zvezdana Radan

Vlašići, Put Mrta 36a

rođ.:

23.09.1965.

5.

Darin Zekanović

Vlašići, Put sv. Jerolima 5a

rođ.:

21.09.1971.

6.

Mate Zekić

Vlašići, Put Podmeđa 6

rođ.:

13.11.1975.

7.

Denis Radan

Vlašići, Put Varoša 25

rođ.:

12.12.1970.

4. NEZAVISNA LISTA - Ante - Toni Negulić

1.

Ante - Toni Negulić

Smokvica, Smokvica 35

rođ.:

09.08.1949.

2.

Marinko Negulić

Smokvica, Smokvica 45

rođ.:

01.04.1965.

3.

Marijan Žunić

Smokvica, Smokvica 33

rođ.:

10.02.1944.

4.

Ivan Negulić

Smokvica, Smokvica 43

rođ.:

11.10.1956.

5.

Ljubica Stanković

Smokvica, Smokvica 39

rođ.:

27.04.1954.

6.

Marija Negulić

Smokvica, Smokvica 35

rođ.:

28.12.1958.

7.

Marija Araminčić

Smokvica, Smokvica 15

rođ.:

19.10.1947.

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)

1.

Željko Vranković

Vlašići, Put Mrta 22

rođ.:

12.05.1944.

2.

Franjo Đirlić

Smokvica, Smokvica bb

rođ.:

04.03.1950.

3.

Ivanko Komadina

Vlašići, Put Mrta 47

rođ.:

23.03.1952.

4.

Nediljka Đirlić

Smokvica, Smokvica bb

rođ.:

17.10.1944.

5.

Slavenka Komadina

Vlašići, Put Mrta 47

rođ.:

12.08.1970.

6.

Damir Vranković

Vlašići, Put Mrta 22

rođ.:

27.02.1973.

7

Zineta Vranković

Vlašići, Put Mrta 22

rođ.:


0
0
0
s2smodern