Potpisivanje Ugovora Prosika

Danas je u Muzeju grada Iloka održano svečano potpisivanje Ugovora za projekte i potpore Ministarstva turizma, a temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini. Na potpisivanju je ispred Ministarstva turizma sudjelovao ministar Gari Capelli, a Ugovor je ispred Grada Paga potpisao Davor Fabijanić, zamjenik gradonačelnika Grada Paga. Za uređenje gradske plaže Prosika ugovoreno je izvršenje cijele investicije u iznosu od 775.000,00 Kn s PDV-om s 40% udijelom sufinanciranja Ministarstva turizma u iznosu od 310.000,00 Kn dok će 60% sredstava financirati Grad Pag.

Projektno rješenje obuhvaća:

1. izgradnju plažnog objekta sa sanitarnim grupama za muškarce i žene,

2. izradu betonskih ležaljki za sunčanje (12 kom),

3. nabavu, dopremu i ugradnju tri plažna tuša na kovanice od inox-a AISI 316 (otporan na morske uvjete) sa solarnim panelima i žetonjera na kovanice,

4. montažne kabine za presvlačenje u cilju poboljšanja higijensko-tehničkih uvjeta i bolje komunalne opremljenosti uređene gradske plaže Prosika.

Rok izvršenja projekta je godina dana, a grad Pag planira započeti radove već u ovoj godini kako bi se dovršili do početke turističke sezone 2020.

Ministarstvo turizma donijelo je 26. rujna 2019. godine Odluku o odabiru projekata i dodjeli potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini. Ovom Odlukom odobravaju se sredstva iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvojnih projekata u šest kategorija: plaže, centri za posjetitelje/interpretacijski centri, javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma, studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom te studije upravljanja kvalitetom u turizmu.

Odluka o odabiru projekata i dodjeli potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini

0
0
0
s2smodern