IMG 20190718 114110

Na današnjoj, 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Paga, Jasna Magaš (HDZ) izabrana je za novu predsjednicu Gradskog vijeća.

Dosadašnju funkciju predsjednika vijeća obavljao je Domagoj Vičević koji je smijenjen s dužnosti. Na sjednici nije bio prisutan Željko Maržić, vijećnik Paške stranke koji je prethodno opravdao svoj nedolazak.

Na sjednici su usvojeni svi prijedlozi i odluke u Dnevnom redu 14. sjednice Gradskog vijeća i to:
1. ODLUKA o davanju suglasnosti na STATUT Dječjeg vrtića Paški mališani Pag
2. ODLUKA o davanju suglasnosti na PRAVILNIK o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića Paški mališani Pag
3. ODLUKA o dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Paški mališani Pag
4. ODLUKA o imenovanju ulice ,
5. ODLUKA o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Paga,
6. ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Košljun,
7. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Proboj,
8. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Prosika – Golija,
9. ODLUKA o komunalnom redu,
10. ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja
s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,
11. ODLUKA o davanju suglasnosti za provođenje postupka izvlaštenja (kružni tok)
12. IZVJEŠTAJ o radu gradonačelnika Grada Paga od srpnja 2018. do lipnja 2019. godine
13. ODLUKA o usklađenju prometne signalizacije u Gradu Pagu,
14. ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Paga za 2018.godinu,
15. ODLUKA o pokriću manjka u Proračunu Grada Paga iz prethodnog razdoblja,
16. I Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA PAGA za 2019.godinu i projekcije za
2020. i 2021.godinu,
16.1. Izmjena PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Paga
za 2019.godinu,
16.2. Izmjena PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Paga za
2019.godinu,
16.3. PROGRAM javnih potreba u području odgoja i obrazovanja za 2019. godinu,
16.4. PROGRAM javnih potreba u kulturi za 2019.godinu,
16.5. PROGRAM javnih potreba u sportu za 2019.godinu,
16.6. PROGRAM javnih potreba i programa ostalih društvenih djelatnosti i razvoja civilnog
društva za 2019.godinu,
17. ODLUKA o kratkoročnom zaduženju putem okvirnog kredita po poslovnom računu,
18. ODLUKA o utrošku sredstava boravišne pristojbe za 2019.godinu.

IMG20190718122311
IMG20190718122304
IMG20190718114110

0
0
0
s2smodern