U četvrtak, 15. studenog 2018. godine, Srednja škola Bartula Kašića Pag organizirala je predavanje „Zločin i kazna u Paškom statutu“. Predavanje je bilo usmjereno na predstavljanje kazneno-pravnih odnosa u paškoj općini od 15. stoljeća na dalje.


Predavač, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, odazvao se pozivu srednje škole koja je na ovaj način započela ostvarivati elemente svog kurikuluma - predstavljanje bivših učenika SŠ Bartula Kašića Pag i njihovih postignuća.
U prepunoj svečanoj dvorani Kneževa dvora u Pagu, prof.dr.sc. Dalibor Čepulo održao je zanimljivo i intrigantno predavanje o tome kako su se kažnjavala različita počinjena kaznena djela u srednjem vijeku regulirana Paškim statutom koji je donesen 1433. godine tvorivši „pravnu osnovu Paške općine i iskazao poštovanje prema tradiciji kao i razumijevanje njenog značaja za identitet svoje i šire zajednice.“
Iz predavanja smo saznali kakva su bila obilježja društvenog života Paga ( na području nadležnosti paškog kneza paške općine). Predavač je, osim faktografskih podataka, govorio i o praktičnoj primjeni statuta s posebnim naglaskom na žbrikanom izbjegavanju pojedinih sankcija.
Škola zahvaljuje predavaču na odazivu, a posebno na uvodnoj riječi u kojoj je naglasio važnost uloge paške gimnazije, kao znanstvenik i bivši učenik, u održavanju kulturne atmosfere i duha u gradu Pagu i cijelom otoku.

Autor fotografija: Elvis Šmit

5
6
4
3
1
2

0
0
0
s2smodern